Po I konferencji

W konferencji wzięło udział 89 przedstawicieli szkół.
Wstępnie udział w projekcie zadeklarowały 63 szkoły.

Następna konferencja odbędzie się w piątek 12 kwietnia. ZMIANA – następna konferencja odbędzie się w połowie maja 2013. Przedstawione zostaną na niej konkretne rozwiązania organizacyjne, programowe oraz najlepsze praktyki. O dokładnym terminie poinformujemy niebawem.

W załączeniu materiały z konferencji i wystąpienie posła Parlamentu Europejskiego Piotra Borysa.

Załączniki