III Wrocławska Liga Szkół Podstawowych i Przedszkoli

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III WROCŁAWSKIEJ LIGI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI
MOTTO: ?JEDEN ODWAŻNY STANOWI WIĘKSZOŚĆ?

Organizator:
Wrocławski Klub Szachowy Kopernik, ZCEKDiM im. Mikołaja Kopernika, Szkoła Podstawowa nr 63

Termin:
1 października [śr.], 4 listopada [wt.], 4 grudnia [czw.] oraz finał 4 lutego 2015 [śr.] ? w godzinach 9:00-14:00

 

Miejsce:
Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia, sala A i B, ul. Wystawowa 1

Opłaty:
Brak wpisowego do turnieju.

Uczestnictwo:
Udział mogą wziąć wszyscy chętni uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli (również spoza Wrocławia).

Zgłoszenia:
Potwierdzenie udziału w zawodach (bądź zgłoszenia wcześniej niezapisanych uczestników) w dniu rozgrywania zawodów do godziny 9:15. Spóźnieni będą grać od drugiej rundy.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres:
Pawła Babijczuka ? pawelbabijczuk@gmail.com
Aleksandra Sokólskiego ? asokolski@gmail.com
lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

System rozgrywek:
Turnieje rozegrane zostaną w siedmiu grupach wiekowych, osobnych dla dziewcząt i chłopców poszczególnych klas: od zerówki do klasy szóstej. Turnieje w ramach każdej grupy zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Tempo gry:
15 minut na partię dla każdego zawodnika.

Terminarz turnieju:
8:30-9:15 ? potwierdzenie udziału w zawodach u sędziego głównego
9:30-14:00 ? rozgrywki
14:01-14:15 ? ogłoszenie wyników

Nagrody:
Puchary, medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w łącznej punktacji czterech turniejów dla każdej grupy wiekowej chłopców i dziewcząt zostaną wręczone na gali finałowej.

Punktacja:
Indywidualnymi Mistrzami Wrocławia Szkół Podstawowych zostają zawodnicy i zawodniczki, którzy zdobędą największą łączną sumę zdobytych punktów w czterech turniejach, w swojej grupie wiekowej.
Dodatkowo będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa szkół. Na wynik drużynowy składać się będzie suma punktów każdego zawodnika szkoły z każdej grupy.

Przepisy porządkowe:
Opiekę nad dziećmi sprawują odpowiedzialni: rodzice, opiekunowie, instruktorzy, wychowawcy i nauczyciele oddelegowani z danej szkoły.

Uwagi dotyczące rozgrywek:
W przypadku niskiej frekwencji dziewcząt lub chłopców w danej grupie wiekowej (poniżej ośmiu osób), grupa taka może zostać połączona z inną. Punktacja końcowa będzie wtedy liczona osobno dla każdej z nich.
W uzasadnionych przypadkach można zgłosić dziewczynkę do rozgrywek chłopców lub zawodnika/zawodniczkę do starszej grupy wiekowej.

Uwagi końcowe:
– rundy będą następowały kolejno po sobie, zaraz po zakończeniu ostatniej partii w danej grupie;
– zakończenia nastąpią 5 minut po zakończeniu ostatniej partii turnieju w danej grupie;
– na sali gry można posiadać przy sobie wyłączony telefon komórkowy;
– uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie;
– w turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE;
– zgłoszenia, listy startowe i wyniki będą na bieżąco prezentowane w serwisach turniejowych na ChessArbitrze, stronie MUKS MDK Śródmieście: www.muks.vel.pl, stronie DZSzach: www.dzszach.pl oraz stronie WKS Kopernik: www.wkskopernik.pl;
– organizator zastrzega sobie prawo do zmian i ostatecznej interpretacji powyższego komunikatu.

Organizator: Prezes WKS Kopernik Wojciech Babijczuk