I Konferencja “Szachy w Szkole” na Dolnym Śląsku

PROGRAM KONFERENCJI – SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ DOLNOŚLĄSKICH NA TEMAT PROJEKTU

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE”

Konferencja odbędzie się w dniu 15 marca 2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w sali konferencyjnej przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu.

PROGRAM KONFERENCJI

1030 -1045           Otwarcie spotkania: powitanie słuchaczy i gości

1045 ? 1115         Walory edukacyjne i wychowawcze nauczania gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym –  Wojciech Babijczuk – pełnomocnik Dolnośląskiego Związku Szachowego, nauczyciel szachów w SP63 we Wrocławiu

1120 ? 1200         Ogólnopolski Projekt “Edukacja przez Szachy w Szkole” z perspektywy Polskiego Związku Szachowego: cele, założenia, warunki i zasady ogólne projektu – Marta Zielińska Pełnomocnik Polskiego Związku Szachowego ds. programu “Szachy w Szkole”

1200 ? 1230         Projekt “Edukacja przez Szachy w Szkole” w województwie dolnośląskim (uwarunkowania, rekrutacja szkół, terminarz, finansowanie) – Dominik Kulaś Prezes Dolnośląskiego Związku Szachowego

1230 ?1300          Stanowisko kuratorium, samorządu itp.

1300 ?1330          Sesja pytań i odpowiedzi