Szachy w Szkole dla gminy Radków

W dniach 12-13 kwietnia odbyła się w Ścinawce Średniej ostatnia sesja szkolenia w ramach programu Szachy w Szkole dla gminy Radków. Szkolenie to zostało zorganizowane dzięki przychylności Burmistrza Radkowa Pana Jana Bednarczyka, który przekazał na to środki z budżetu gminy. Jest to pierwsze 60 godzinne szkolenie dla nauczycieli zorganizowane w naszym województwie. Wzięło w nim udział 21 nauczycielek ze wszystkich szkół i przedszkoli w gminie. Tym samym wszystkie dzieci z Gminy Radków, będą się uczyły szachów na początku swojej edukacji. Na zakończenie kursu Panie rozegrały turniej o Mistrzostwo Kobiet Gminy Radków. Bardzo liczymy na czynny udział Pań nauczycielek w życiu szachowym.