Program edukacyjny “Młodzi Dolnoślązacy grają w szachy”

Zapraszamy do zapoznania się z programem edukacyjnym Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i DODN.

Jednostki te zapraszają dyrektorów szkół i placówek wszystkich etapów  edukacyjnych z terenu Dolnego Śląska do udziału w Programie edukacyjnym: “Młodzi Dolnoślązacy grają w szachy”.

Program edukacyjny będzie realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i jest skierowany do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Program zakłada nieodpłatne przeszkolenie ok. 100 nauczycieli, którzy będą ze swoim uczniami prowadzić zajęcia gry w szachy.

http://dodn.wroclaw.pl/index.php/wewroclawiu/89-mlodzi-dolnoslazacy-graja-w-szachy