Pierwsze szkolenia “Szachy w edukacji wczesnoszkolnej, jako gra wspierająca rozwój uczniów”

Artykuł pochodzi ze strony DODN we Wrocławiu – http://www.dodn.pl/index.php/wewroclawiu/126-szachy-w-edukacji-wczesnoszkolnej

mapa-szachy

Mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień; mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania?
cytat z art. 123 Regulaminu w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu “Szachy w szkole” (Parlament Europejski)

Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizując ideę Parlamentu Europejskiego, podjętą przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu, rozpoczął wdrożenie programu pilotażowego “Szachy w szkole na Dolnym Śląsku” w zakresie nauki gry w szachy.
Program edukacyjny “Szachy w szkole na Dolnym Śląsku”, zakłada przeszkolenie nauczycieli w wykorzystaniu umiejętności gry w szachy, jako metody sprzyjającej kształtowaniu umiejętności kluczowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Projekt skierowany jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej. Szkolenia dla nauczycieli są dostosowane do indywidualnych potrzeb i umiejętności nauczycieli.
Program, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego został zaprezentowany na konferencji w dniu 16 maja 2013 r. Uczestniczyło w niej ponad 260 przedstawicieli dolnośląskich szkół. Dotychczas do programu zgłosiło się już ponad 400 nauczycieli z Dolnego Śląska, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu środowiska oświatowego tą formą edukacji dzieci i młodzieży.
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził ankietę, która miała na celu zdiagnozowanie potrzeb w zakresie przeszkolenia nauczycieli z metodyki nauczania gry w szachy w ramach pilotażowego projektu edukacyjnego pod nazwą “Szachy w szkole na Dolnym Śląsku”. Wyniki badania pozwoliły nam na opracowanie oferty edukacyjnej dostosowanej do oczekiwań środowiska oświatowego i wspierającej realizowane przez nauczycieli zadania.
Na zlecenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził zajęcia szkoleniowe: “Szachy w edukacji wczesnoszkolnej, jako gra wspierająca rozwój uczniów”. Zajęcia odbywały się w siedzibie DODN we Wrocławiu oraz w filiach w Jeleniej Górze i Legnicy. Łącznie przeszkolono 60 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Uczestnicy otrzymali od organizatorów książki: A. Karpow, “Szkolny podręcznik szachowy. Kurs podstawowy” oraz Cz. M. Spisak, “Szachy. Kurs podstawowy”. Ponadto, na Dolnośląskiej Platformie Edukacyjnej, została uruchomiona sala “Szachy”, przeznaczona na potrzeby uczestników szkolenia. DODN będzie sukcesywnie organizował kolejne szkolenia w przedmiotowym programie, celem zapewnienia możliwości udziału wszystkim zainteresowanym nauczycielom, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.
Kursy zostaną przeprowadzone przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu we współpracy z certyfikowanymi specjalistami. Każdy nauczyciel, który ukończy szkolenie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, zostanie nieodpłatnie wyposażony w pakiet edukacyjny do nauki gry w szachy dla 20 graczy.

Małgorzata Bacia

Dyrektor DODN we Wrocławiu