MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA JUNIORÓW W SZACHACH SZYBKICH Świdnica, 20-21.05.2017

MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA JUNIORÓW W SZACHACH SZYBKICH

Świdnica, 20-21.05.2017

Komunikat organizacyjny

1. Organizatorzy

Organizatorami Mistrzostw są Dolnośląski Związek Szachowy, Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy, Świdnicki Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Klub Szachowy GAMBIT MDK Świdnica

 

2. Termin i miejsce rozgrywek

Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 20-21.05.2017.

Adres sali turniejowej to: Klub Bolko, 58-100 Świdnica, pl. Grunwaldzki 11.

 

3. Uczestnictwo

W Mistrzostwach mają prawo udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach szachowych Dolnego Śląska oraz niezrzeszeni szachiści będący mieszkańcami Dolnego Śląska.

Mistrzostwa zostaną rozegrane w 6 grupach wiekowych do lat 8, 10, 12, 14, 16 i 18 z podziałem na chłopców i dziewczęta. Każdy z uczestników winien być pod opieką rodzica, prawnego opiekuna lub przedstawiciela klubu.

 

4. Zgłoszenia i wpisowe

Wpisowe do Mistrzostw wynosi 20 zł od osoby i będzie płatne na miejscu. Dla osób, które zgłoszą się po 18 maja wpisowe wzrasta o 5 zł.

Maksymalna liczba uczestników to 160 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zgłoszą się za późno będą wpisane na listę rezerwową. O ich dopuszczeniu do turnieju zadecyduje sędzia główny najpóźniej w dniu zawodów. Osoby zgłoszone, które zrezygnują ze startu w Mistrzostwach, prosimy o poinformowanie o tym fakcie.

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy w serwisie turniejowym:

Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – Chłopcy do lat 8
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – Chłopcy do lat 10
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – Chłopcy do lat 12
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – Chłopcy do lat 14
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – Chłopcy do lat 16
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – Chłopcy do lat 18
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – Dziewczęta do lat 8
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – Dziewczęta do lat 10
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – Dziewczęta do lat 12
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – Dziewczęta do lat 14
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – Dziewczęta do lat 16
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich – Dziewczęta do lat 18

lub e-mailem na adres: gambitmdk@gmail.com z podaniem danych: imię i nazwisko, data urodzenia, ranking szachowy, kategoria, klub szachowy bądź miejscowość zamieszkania.

Rodzice lub prawni opiekunowie osób, których nie ma jeszcze w Centralnym Rejestrze Członków Polskiego Związku Szachowego przy potwierdzeniu udziału mają obowiązek złożyć sędziemu głównemu Załącznik nr 5 – Formularz Rejestracji w CR PZSzach Zawodnika bez przynależności Klubowej.

 

5. System rozgrywek oraz tempo gry

Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem szwajcarskim 9 rund lub kołowym – ostateczną decyzję podejmie sędzia główny zawodów.

Tempo gry wynosi 15 min + 10 s/ruch na partię dla zawodnika.

O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw. W turnieju kołowym: Berger, Koya, liczba zwycięstw, bezpośrednie pojedynki, losowanie.

W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Zawodnik może spóźnić się na rundę nie więcej niż o 15 minut.

Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich (z wyjątkiem grup do 8 lat).

 

6. Harmonogram Mistrzostw

sobota, 20.05.2017

8:30 – 9.30 – potwierdzenie udziału, wpłaty wpisowego

10.00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw

10.05 – I runda

11.00 – II runda

12.00 – III runda

13.00 – 14.00 przerwa obiadowa

14.00 – IV runda

15.00 – V runda

16:00 – VI runda

 

niedziela, 21.05.2017

10.00 – VII runda

11.00 – VIII runda

12.00 – IX runda

około 13.30 – Uroczyste zakończenie Mistrzostw

 

7. Nagrody

Zwycięzcy grup otrzymają puchar, medal i dyplom, zawodnicy z miejsca II – III medale i dyplomy. Dodatkowo przewidziane są nagrody rzeczowe i finansowe dla zawodników w poszczególnych grupach w zależności od ilości startujących osób w danej grupie.

Szczegółowy fundusz nagród podany będzie podczas turnieju.

 

8. Zakwaterowanie i wyżywienie

W trakcie Mistrzostw obok sali turniejowej będzie otwarta kawiarnia. Z przyczyn organizacyjnych nie będzie jednak możliwości zamówienia obiadu.

Zakwaterowanie i wyżywienie opiekunowie organizują we własnym zakresie. Polecamy następujące miejsca:

OSiR – Dom Wycieczkowy: 58-100 Świdnica, ul. Śląska 35

Hotel Sportowy: 58-100 Świdnica, ul. Śląska 31

Szkolne Schronisko Młodzieżowe: 58-100 Świdnica, ul. Kanonierska 3

 

9. Sprawy organizacyjne i inne:

– sprzęt szachowy zapewnia organizator,

– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

– kierownik turnieju: Marcin Korzekwa, tel. 785507357,

– zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.