Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach klasycznych 2018

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y

MDŚJ w szachach klasycznych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie

 1. Organizatorzy.

– Klub szachowy UKS GIECEK Radków na zlecenie Dolnośląskiego Związku Szachowego,

– GMINA RADKÓW

 1. Termin i miejsce rozgrywek.

22- 23.09. 2018 rok   HALA SPORTOWA ŚCINAWKA ŚREDNIA ul. Sikorskiego 34B

 1. Uczestnictwo.

W Mistrzostwach mają prawo udziału zawodnicy zrzeszeni w klubach szachowych Dolnego Śląska oraz niezrzeszeni będący mieszkańcami Dolnego Śląska , w następujących grupach:

D-9 dziewczęta do 9 lat (2009 i młodsze)

C-9   chłopcy do 9 lat ( 2009 i młodsi )

D -11 dziewczęta do 11 lat (2007 i młodsze)

C-11 chłopcy do 11 lat (2007 i młodsi )

D-13 dziewczęta do 13 lat ( 2005 i młodsze)

C-13 chłopcy do 13 lat ( 2005 i młodsi )

D-15 dziewczęta do 15 lat ( 2003 i młodsze )

C-15 chłopcy do 15 lat ( 2003 i młodsi )

D-17 dziewczęta do 17 lat ( 2001 i młodsze)

C – 17 chłopcy do 17 lat ( 2001 i młodsi )

Każdy z uczestników winien być pod opieką rodzica lub przedstawiciela klubu pod rygorem nie dopuszczenia do mistrzostw.

Zawodnicy nie zrzeszeniu w klubie i nie posiadający rejestracji w CR PZSzach zobowiązani są do wypełnienia przed turniejem załącznika nr 5 ( załącznik) do Komunikatu.

20 zł od juniora, płatne na miejscu – dla osób zgłoszonych do 21.09.2018r. do godz. 9:00.

Osoby zgłoszone po tym terminie płacą wpisowe większe o 10 zł.

 1. Zgłoszenia.

W serwisach turniejowych na stronie www.chessarbiter.com lub e-mailem na adres sędziego głównego Pana Sławomira Machlowskiego   smach@vp.pl z podaniem danych: imię, nazwisko, data urodzenia, ranking szachowy, kategoria, klub szachowy bądź miejscowość zamieszkania.

 1. System rozgrywek, tempo gry.
  1. System szwajcarski na dystansie 7 rund. W grupach mniejszych niż 10 zawodników system rozgrywek ustali sędzia główny. W przypadku małej liczby uczestników w danej grupie sędzia główny może połączyć sąsiednie grupy wiekowe.
  2. Tempo gry: 30 min. + 30 s. na ruch, w grupach D-9 i C-9 60 minut dla zawodnika
  3. Obowiązuje zapis partii . Za zgodą sędziego głównego z obowiązku zapisu mogą być zwolnieni najmłodsi uczestnicy, na wniosek zawodnika lub opiekuna, ale wtedy zawodnik otrzymuje połowę czasu do namysłu ( 30 minut).
  4. W zawodach obowiązuje zakaz składania i przyjmowania propozycji remisowych przed wykonaniem 30 posunięć.
  5. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, w przypadku równości punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, Buchholtz pełny, progres, liczba zwycięstw, losowanie. W turnieju kołowym :Berger, Koya, liczba zwycięstw, bezpośrednie pojedynki, losowanie
  6. Zawodnik może spóźnić się na rundę 15 minut, na rundę V – 30 minut
  7. Zawodnicy grający swoje ostatnie partie 2 godziny maja prawo do 5 minut przerwy.
 1. Harmonogram turnieju.

22.09.2018 sobota

8:00 – 9:15 – Potwierdzenia udziału, opłata wpisowego i opłata za obiady

9:30 –   Otwarcie mistrzostw

9:30 – 11:30     I runda

11:30 – 13:30 II runda ( od 12:00 – 14,00 obiad )

14:30 – 16:30 III runda

16:30 – 18:30 IV runda

23.09.2018 niedziela

9:00 – 11:00   V runda

11:00 – 13:00 VI runda ( od 11:30 – 13,30 obiad )

14:00 – 16:00 VII runda

16:15 – Uroczyste zakończenie mistrzostw

Trzech pierwszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują puchary, medale i dyplomy. Dla wszystkich dzieci z grup D – 9 i C – 9 upominki rzeczowe.

Nagrody finansowe dla najlepszych zawodników w kategoriach od 11 do 17 lat, uzależnione będą od ilości startujących w poszczególnych kategoriach wiekowych. Szczegółowy wykaz nagród zostanie podany podczas turnieju.

Najlepsza dziewczynka i najlepszy chłopiec do lat 8 zdobywają prawo wyjazdu na koszt organizatora na Międzynarodowe Mistrzostwa Niemiec do lat 8 w Sebnitz w dniach od 14 do 20.10.2018.

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie.

W trakcie trwania mistrzostw ( sobota i niedziela ) istnieje możliwość wykupienia obiadów

W stołówce szkolnej na miejscu obok Sali gry w cenie 15 zł za zestaw ( zupa + drugie danie),

pod warunkiem wstępnego zgłoszenia do 19.09. na adres kierownika turnieju Kazimierza Szydełko ,   e-mail: kazimierz.szydeko@neostrada.pl   i wpłaty w dniu 22.09. do godz.9:15.

Zakwaterowanie, proponujemy:

– Dla grup zorganizowanych klubowych co najmniej 6 osobowych sale szkolne wyposażone w tapczany jednoosobowe, cena 25 zł od osoby.

Zgłoszenia na zakwaterowanie w szkole proszę zgłaszać   do Kazimierza Szydełko do 19.09.2018 do godz. 9:00, Tel. 695 707 593.

Proponujemy zamówienie zakwaterowania we własnym zakresie wg zestawienia:

– Ośrodek Wypoczynkowy Gminnego Centrum Kultury w Radkowie domki 6 osobowe, pokoje 2-3 os. Strona internetowa www. zalewradkow.pl, Tel. 871 22 61, ( 10 km od Sali gry).

– Dom Gościnny   Radków ul. Rynek 18, pokoje 2,3,4 osobowe Tel. 502 720 978, ( 9 km).

– Agroturystyka ” Wśród Zielonych Wzgórz” Ścinawka Średnia Tel. 502 614 697,( 1,5km).

– Agroturystyka   „4 pory roku” Ścinawka Dolna 70 tel. 74 871 52 17, kom. 517281924, ( 4km).

– Agroturystyka „Zacisze u Wójcika”   Ścinawka Górna 25B, Tel. 74 871 55 24, ( 3,5km).

– Agroturystyka „U Wiesi” Ścinawka Górna 47B Tel. 74 873 36 10, ( 4 km).

– Agroturystyka „ Pajdzikowo” Ścinawka Górna 47, Tel. 74 873 36 04, ( 4km).

– Agroturystyka „ DOM TYROLSKI” Ratno Górne 10, kom. 501 516 426 ( 6 km).

– Agroturystyka „ U Korzonka” Tel. Ratno Górne 9, Tel. 74 871 20 99, kom. 504 531 110.

– Agroturystyka „LIMBA” Ratno Dolne 39a, 74 871 23 33, kom. 512 463 536, ( 6 km).

– Ponadto noclegi na stronie www. radkowklodzki.pl

 1. Sprawy organizacyjne i inne.

– sprzęt szachowy zapewnia organizator,

– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

– parking bezpłatny przy sali gry, kawiarnia na miejscu,

– kierownik turnieju : Kazimierz Szydełko , email: kazimierz.szydeko@neostrada.pl

– bezpośrednio po zakończeniu ostatnich partii w grupach do 9 lat odbędzie się zebranie rodziców dzieci wyjeżdżających do Sebnitz,

-zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Udział w zawodach jest równoznaczny za zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników sprawozdawczość DZSzach i PZSzach, a także zgodą na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.