I Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach szybkich, Legnica, 29.11.2015.

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA JUNIORÓW W SZACHACH SZYBKICH

  

1. CEL ROZGRYWEK

– popularyzacja szachów w regionie

– aktywizacja placówek kulturalno-oświatowych do współzawodnictwa szachowego.

 

2. ORGANIZATORZY

K.Sz. ?Miedź? Legnica

Dolnośląski Związek Szachowy

 

3. TERMIN I MIEJSCE

29.11.2015   KGHM LETIA BUSINESS  CENTER  LEGNICA UL.RYCERSKA 24

 

4. UCZESTNICTWO

 W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach oraz drużyny reprezentujące inne jednostki organizacyjne np. Domy Kultury, Szkoły, LZS-y, jednostki samorządowe itp. (klub może wystawić do 3 drużyn) z terenu Dolnego Śląska.

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK

 Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem 10 min + 5 sek. na ruch. O kolejności decydują: suma dużych punktów, suma małych punktów, wynik na szachownicach. Do zawodów zostaną dopuszczone maksymalnie 24 drużyny. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. (pierwszeństwo mają pierwsze drużyny klubowe, szkolne itd.) Zgłoszenia drużyn na adres mailowy chesspk@interia.pl  do 14.11 (składy imienne do 25.11). Po tym terminie sędzia zweryfikuje startujące drużyny. Szczegółowych informacji udziela kierownik zawodów Piotr Kowalak tel.603033219.

 

6. SKŁAD DRUŻYNY

 Drużyny składają się z 4 osób

  1. Junior do lat 18 (ur. 1997 i młodsi)

 2. Junior do lat 14 (ur. 2001 i młodsi)

 3. Junior do lat 10 (ur. 2005 i młodsi)

 4. Juniorka do lat 18 (ur. 1997 i młodsza)

 Na szachownicy juniorów mogą występować juniorki. Nie ma zawodników rezerwowych a kolejność zawodników zgłoszonych podczas zapisów nie może ulec zmianie. Do zawodów zostaną dopuszczone drużyny tylko w pełnych składach.

 

7. WPISOWE

Wpisowe od drużyny wynosi 40 zł (30 zł za kolejną drużynę z tego samego klubu) płatne gotówką na miejscu lub przelewem na konto klubu.

 

8. NAGRODY

Drużyny które zajmą miejsca  I – III otrzymują puchary medale oraz nagrody rzeczowe. Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy.

 

9. HARMONOGRAM ROZGRYWEK

Zapisy do godz. 10.30

11.00 uroczyste otwarcie

11.00 – 15.30  rundy I – VII

16.00 zakończenie turnieju

 

10. INNE

Przy sali gry będzie bezpłatny parking.

Na sali gry będzie funkcjonował catering.

 

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.