Szachy w Szkole na Dolnym Śląsku – program pilotażowy, II Konferencja

Ponad 260 przedstawicieli szkół i samorządów z całego Dolnego Śląska pojawiło się w czwartek 16 maja w AUli Głównej Politechniki na specjalnej konferencji poświęconej programowi “Szachy w szkole na Dolnym Śląsku”. Inicjatywa realizowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty, Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Dolnośląskim Związkiem Szachowym. O szczegółach […]

Program edukacyjny “Młodzi Dolnoślązacy grają w szachy”

Zapraszamy do zapoznania się z programem edukacyjnym Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i DODN. Jednostki te zapraszają dyrektorów szkół i placówek wszystkich etapów  edukacyjnych z terenu Dolnego Śląska do udziału w Programie edukacyjnym: “Młodzi Dolnoślązacy grają w szachy”. Program edukacyjny będzie realizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i jest skierowany […]

Cele i założenia

Cele i założenia główne Ogólnopolskiego Projektu “Edukacja przez Szachy w Szkole”  W 2012 roku w międzynarodowych badaniach PIRLS i TIMSS, sprawdzających głównie kompetencje matematyczne i znajomość zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych dziesięciolatków, polscy uczniowie wypadli najgorzej w Europie. Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, […]

Po I konferencji

W konferencji wzięło udział 89 przedstawicieli szkół. Wstępnie udział w projekcie zadeklarowały 63 szkoły. Następna konferencja odbędzie się w piątek 12 kwietnia. ZMIANA – następna konferencja odbędzie się w połowie maja 2013. Przedstawione zostaną na niej konkretne rozwiązania organizacyjne, programowe oraz najlepsze praktyki. O dokładnym terminie poinformujemy niebawem. W załączeniu materiały z konferencji i wystąpienie […]

an image

Witamy

Witamy na stronie projektu “Szachy w Szkole na Dolnym Śląsku” 0050/2011 Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu “Szachy w szkole” Parlament Europejski, * uwzględniając art. 6 i 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, * uwzględniając art. 123 Regulaminu, A. mając na uwadze, że art. 6 Traktatu o […]