an image

Komunikat kursu dla nauczycieli w ramach programu „Edukacja przez szachy w szkole”

Komunikat kursu dla nauczycieli w ramach programu „Edukacja przez szachy w szkole”

  1. Cel: Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć szachowych w edukacji wczesnoszkolnej.
  2. Organizator: Dolnośląski Związek Szachowy ul. Borowska 1-3 Wrocław
  3. Miejsce: Klub Szachowy Macedońska 7 Wrocław
  4. Terminy zjazdów:

Godziny szkoleń: sobota i niedziela – od 9:00 do 16.30

I zjazd 07-08 kwietnia 2018r.

II zjazd 21-22 kwietnia 2018 r.

III zjazd 12-13 maja 2018 r.

IV zjazd 19-20 maja 2018 r.

  1. Uczestnictwo: W szkoleniach mogą brać udział nauczyciele, którzy zgłoszą się do 27.03.2018 i wniosą do 04.04.2018 opłatę  500 zł  na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego:  Raiffeisen Bank Polska S.A. (RaiffeisenPolbank) 11 1750 0012 0000 0000 3870 3099

(opłata zawiera 72 godziny szkolenia, bufet kawowy, materiały szkoleniowe dyplom ukończenia kursu wydany przez Polski Związek Szachowy)

Opłata za cały kurs wynosi 500 zł (w tym materiały szkoleniowe dla kursantów). Osoby legitymujące się minimum II kategorią szachową mogą być zwolnione z części szachowej i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 250 zł (w tym materiały szkoleniowe).

Kontakt : biuro@dzszach.pl lub tel. 724 232 138 – Piotr Klukiewicz

 

 

Komunikat_kursu_dla_nauczycieli

Załączniki