Eliminacje strefowe do finałów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików

KOMUNIKAT

MISTRZOSTW STREFY  DOLNOŚLĄSKO-LUBUSKIEJ (do 9, 11 i 13 lat) W SZACHACH.

Eliminacje strefowe do finałów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików na rok 2018.

Kudowa Zdrój, 14-20 października 2017 r.

I. Organizator zawodów.

Dolnośląski Związek Szachowy, ul. Borowska 1-3 Wrocław, biuro@dzszach.pl.

 

II. Cel zawodów:

– wyłonienie zawodników awansujących do finałów Mistrzostw Polski Młodzików do 10 lat i finałów Olimpiady Sportów Umysłowych do 12 i 14 lat,

– popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci i młodzieży,

– umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych rankingów i kategorii szachowych,

– promocja szachów.

 

III. Termin i miejsce:

14-20 października 2017 r.

Hotel Uzdrowiskowy St. George, ul. Kościuszki 180, 57-350 Kudowa Zdrój, http://www.kudowa.st-george.pl/.

 

IV. Program zawodów:

14 października od godz. 16.00 – przyjazd i rejestracja zawodników.

Kolacja w godz. 18.00 – 20.00.

Odprawa techniczna o godz. 20:30 na sali gry.

Zawody odbędą się na dystansie 9 rund, w układzie: 2,1,2,1,2,1.

Rundy ranne o godz. 9.00, popołudniowe o godz. 15.00.

Zakończenie zawodów 30 minut po zakończeniu ostatniej partii.

 

V. Warunki uczestnictwa.

W eliminacjach strefy dolnośląsko-lubuskiej prawo gry posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE – posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku, posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów (lub stowarzyszeń) sportowych posiadających licencję PZSzach.

 

VI. System rozgrywek.

Zawody będą rozgrywane zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Szachowego:

http://pzszach.pl/2016/12/07/wytyczne-w-sprawie-organizacji-i-przebiegu-w-roku-2017-zawodow-polskiego-zwiazku-szachowego-w-szachach-na-szczeblu-miedzywojewodzkim-i-wojewodzkim/

zawody zostaną zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

 

Awans do rozgrywek finałowych w 2018 roku uzyskują:

– w grupach do 9 lat po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników,

– w pozostałych grupach po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy,

Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju.

 

VII. Tempo gry.

90 minut + 30 sek./pos. na partię dla zawodnika.

 

VIII. Sędziowanie.

W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy PZSzach. Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię. W zawodach obowiązuje zakaz składania propozycji remisowych i przyjmowania ich przed wykonaniem 40 posunięcia. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 40 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

Sędzią głównym zawodów jest Artur Adamek – sędzia klasy państwowej.

 

IX. Finansowanie.

Wszyscy zawodnicy opłacają opłatę organizacyjną w wysokości 50 PLN oraz opłatę klasyfikacyjno-rankingową w wysokości 20/15/10 w zależności od ilości rund przed rozpoczęciem zawodów u organizatora.

Koszt noclegów z wyżywieniem w pokojach 2-4 osobowych wynosi 85 zł za dobę, pokoje 1-osobowe 115 zł. Dodatkowo każda osoba ma do dyspozycji 2 godziny na basenie gratis. Zgłoszenia na noclegi i wyżywienie: Piotr Klukiewicz (tel. 724-232-138, biuro@dzszach.pl). Organizator dysponuje ograniczoną ilością miejsc w pokojach 1-osobowych.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia prosimy opłacać przelewem do dnia 10 października 2017 na konto: Meritum Bank, Dolnośląski Związek Szachowy 50-529 Wrocław ul. Borowska 1-3, Nr konta bankowego: 51 2490 0005 0000 4530 2174 2296.

Wpłaty na miejscu po indywidualnych uzgodnieniach.

 

X. Zgłoszenia.

Potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: artadamek@wp.pl do dnia 10.10.2017 w temacie pisząc “STREFA2017” lub w  serwisach turniejów:

D9 – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4889/,

D11 – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4890/,

D13 – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4891/,

C9 – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4886/,

C11 – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4887/,

C13 – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4888/.

 

XI. Nagrody.

Puchary za miejsca 1-3 oraz dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 1-6 w każdej grupie turniejowej. Wszystkie dzieci otrzymają dyplom uczestnictwa i upominek.

 

XII. Inne sprawy organizacyjne.

Zawodnicy startujący w turnieju przebywają pod opieką opiekunów przez cały czas trwania zawodów. Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby i jednostki delegujące.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, LZSzach, PZSzach i MSiT (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.